Yubio

Her finder du noter til en del af stoffet i Yubios ebog til Biologi A. Klik dig videre på de to links her i teksten, hvis du leder efter Yubio-noter til Biologi C eller Yubio-noter til Biologi B.

Linkene i indholdsfortegnelsen herunder sender dig videre til vores egne Biologi A-noter om hvert enkelt emne.

Nogle af indholdsfortegnelsens punkter har tilknyttet mouseover-bokse i stedet for links. Her er tale om emner, som vi delvist dækker i vores noter. Læs mouseover-boksene for at se, hvilke noter vi har om emnet, og hvor du finder noterne.

Afsnit, som ikke er knyttet sammen med vores egne noter, er emner uden for kernestoffet, som vi ikke dækker i vores notesamling.

 1. Mikrobiologi
  1. Indledning
  2. Prokaryoter
  3. Eukaryoter
  4. Vira
 2. Lunger og blodkredsløb
  1. Generelt
  2. Åndedrættet
  3. Iltoptagelse
  4. Kuldioxidafgivelse
  5. Blodets bestanddele
  6. Sammenfatning på blodkredsløbet
  7. Hjertet
  8. Reguleringsmekanismer
  9. Bjergbestigning
  10. Dykning
  11. Sygdomme i åndedrætssystemet
  12. Sygdomme i blodkredsløbet
  13. Førstehjælp
 3. Kost, fordøjelse og sundhed
  1. Generelt
  2. Kostens sammensætning
  3. Fordøjelsen
  4. Sundhedsparametre
  5. Sundhed og ernæring
  6. Sygdomme i fordøjelseskanalen
 4. Lever og nyrer
  1. Generelt
  2. Leveren og dens funktioner
  3. Nyrerne og deres funktioner
 5. Immunforsvaret
  1. Generelt
  2. Det medfødte forsvar
  3. Det adaptive forsvar
  4. Immunforsvaret og sundhed
 6. Hormonsystemet
  1. Generelt
  2. Endokrine kirtler
  3. Typer af hormoner
  4. Hormonregulering
  5. Hormonernes receptorer
  6. Hormoner og sundhed
  7. Hormonlignende stoffer
 7. Sexologi
  1. Generelt
  2. De hanlige kønsorganer
  3. De hunlige kønsorganer
  4. Graviditet og fosterudvikling
  5. Fødslen og det nyfødte barn
  6. Fertilitetsproblemer
  7. Prævention
  8. Seksuelt overførte sygdomme
  9. Alternativ seksualitet
  10. Myter og fakta
 8. Nervesystemet
  1. Generelt
  2. Nervevæv
  3. Nervesignaler
  4. Sanseceller
  5. Hjernen og rygmarven
  6. Kemiske påvirkninger
  7. Sygdomme i nervesystemet
 9. Muskler
  1. Generelt
  2. Tværstribet muskulatur
  3. Anden muskulatur
 10. Arbejdsfysiologi & sundhed
  1. Generelt
  2. Den genetiske arv
  3. Energiproduktion under arbejde
  4. Fra hvile til arbejde
  5. Arbejde i kulde og varme
  6. Træningslære
  7. Idrætsskader
  8. Fysisk aktivitet og sundhed
 11. Doping
  1. Generelt
  2. Dopinglisten
  3. Dopingpræparater og metoder
 12. Dyrefysiologi
  1. Generelt
  2. Dyrerigets inddeling
  3. Vekselvarme og ensvarme dyr
  4. Hvaler
  5. Fugle
  6. Skildpadder
  7. Fisk
  8. Insekter
  9. De vildeste dyr
 13. Kulhydrater
  1. Generelt
  2. Monosakkarider
  3. Disakkarider
  4. Polysakkarider
 14. Fedtstoffer
  1. Generelt
  2. Fedt som energikilde
  3. Fedt i cellemembranen
 15. Aminosyrer og proteiner
  1. Generelt
  2. Aminosyrer
  3. Proteiner
 16. Enzymer
  1. Generelt
  2. Enzymers virkemåde
  3. Enzymers aktivitet
  4. Inddeling i enzymgrupper
  5. Coenzymer
  6. RNA-baserede enzymer
  7. Enzymer og sundhed
  8. Enzymer og industrien
 17. Katabolismen
  1. Generelt
  2. ATP
  3. Nedbrydning af kulhydrat
  4. Nedbrydning af fedt
  5. Nedbrydning af protein
  6. Andre katabolske processer
  7. Sammenfatning af katabolismen
 18. Anabolismen
  1. Generelt
  2. Dannelse af kulhydrater (dyr)
  3. Dannelse af kulhydrater (planter)
  4. Dannelse af andre stoffer
  5. Anabolismen og katabolismen
 19. Kromosomer og gener
  1. Generelt
  2. Kromosomernes opbygning
  3. DNA
  4. DNA-replikation
  5. Cellecyklus og mitose
  6. Meiosen
  7. Genom og gener
 20. Proteinsyntesen
  1. Generelt
  2. RNA
  3. Transkription
  4. Translation
  5. Den genetiske kode
  6. Genregulering
 21. Nedarvninger
  1. Generelt
  2. Autosomal et-gens nedarvning
  3. Autosomal to-gens nedarvning
  4. Statistiske tests og biologi
  5. Autosomal polygen nedarvning
  6. Kønsbundet nedarvning
  7. Specielle nedarvningsformer
  8. Stamtræ-analyser
  9. Populationsgenetik
  10. Gener er ikke alt
 22. Mutationer og kræft
  1. Generelt
  2. Mindre DNA-mutationer
  3. Kromosommutationer
  4. Kromosomtalsmutationer
  5. Mutagener
  6. Kræft
 23. Genteknologi
  1. Generelt
  2. Grundlæggende genteknologi
  3. DNA-sekvensanalyser
  4. DNA-profiler
  5. Fremstilling af DNA
  6. Andre genteknologiske metoder
  7. Traditionel gensplejsning
  8. CRISPR/Cas9
  9. Genetisk udredning - et eksempel
  10. Bioetik
 24. Evolution og bioinformatik
  1. Generelt
  2. Det første liv
  3. Evolution
  4. Menneskets evolution
  5. Bioinformatik
 25. Bioteknologi
  1. Generelt
  2. Enzymproduktion
  3. Øl- og vinproduktion
  4. Fødevareproduktion
  5. Biogas og biobrændsel
  6. Lægemidler og teknologi
 26. Grundlæggende økologi
  1. Generelt
  2. Energi i biosfæren
  3. Produktion
  4. Energistrømme
  5. Populationsbiologi
  6. Adfærdsbiologi
 27. Stofkredsløb
  1. Generelt
  2. Vigtige nedbrydere
  3. Stofkredsløb
 28. Jordbund og plantefysiologi
  1. Generelt
  2. Jordbunden
  3. Planter
  4. Optag og transport i planter
  5. Problemer for jordbunden
 29. Forskellige økosystemer
  1. Generelt
  2. Søen
  3. Vandløbet
  4. Havet
  5. Skoven
  6. Ørkenen
  7. Polarområderne
  8. Liv udenfor Jorden
 30. Forurening
  1. Generelt
  2. Vandforurening og -rensning
  3. Økotoksikologi
  4. Luftforurening
  5. Klimaforandringer
  6. Naturgenopretning
  7. Bæredygtighed