Hvad er evolutionært slægtskab?

Biologi A + Biotek A.

Arters evolutionære slægtskab er et mål for, hvor ens arternes DNA er. Jo mere ens arternes DNA er, jo nærmere beslægtet er arterne. I vores guide til opgaver om slægtskabsanalyse kan du læse mere om, hvordan man vurderer DNA's ensartethed.

Slægtskab bygger på ophobning af mutationer

Evolutionært slægtskab bygger på, at der løbende sker mutationer i organismers DNA. Mutationerne kan nedarves til efterfølgende generationer, og flere og flere mutationer ophobes på den måde i DNA over tid. Man mener, at alle arter på jorden har én fælles forfader, og at denne forfaders efterkommere løbende har udviklet sig i forskellige retninger, så der er opstået nye arter. Organismerne har udviklet sig i forskellige retninger, fordi nogle mutationer har givet organismerne en fordel i visse miljøer, mens andre mutationer har givet en fordel i andre miljøer. Forskellige arter har på den måde løbende udviklet sig ved naturlig selektion.

Hvis to arter først for nylig i evolutionær sammenhæng begyndte at udvikle sig...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind