Biodiversitetsundersøgelser

Biologi A + Biotek A.

Bioinformatik er et nyttigt redskab inden for arbejde med biodiversitet eller bevaring af truede arter. Metoden kan bruges til at fastslå, hvilke arter der er til stede i et økosystem. 

Metoden kræver, at man har en database med DNA-sekvenser fra alle de forskellige arter, som potentielt kan leve i økosystemet. Nu kan man indsamle DNA-prøver fra økosystemet, f.eks. ved at tage en vandprøve, hvis der er tale om havet eller en sø. DNA-prøven sammenlignes med DNA-sekvenserne i databasen for at fastslå, hvilke arter der findes i økosystemet.

Til undersøgelsen bruger man en metode, der hedder real-time PCR. Læs om metoden, og hvordan den udføres, i vores kompendium om genteknologi.