Slægtskabsanalyse

Biologi A + Biotek A.

En slægtskabsanalyse indebærer, at man vurderer det evolutionære slægtskab mellem forskellige arter eller forskellige populationer af samme art. Du kan på de næste sider læse om, hvad evolutionært slægtskab betyder, og hvordan man illustrerer arters evolutionære slægtskab med fylogenetiske træer. Du kan også læse om, hvilke DNA-typer man bruger til at udføre slægtskabsanalyser. Til sidst finder du eksempler på, hvordan du løser opgaver om slægtskabsanalyser og fylogenetiske træer.

  1. Hvad er evolutionært slægtskab?
  2. Fylogenetiske træer
  3. DNA-typer i slægtskabsanalyser
  4. Opgaver

Her kan du læse et uddrag af teksten om, hvordan man vælger en DNA-sekvens til sin slægtskabsanalyse:

Man arbejder med en DNA-sekvens med en høj mutationsrate, hvis man udfører slægtskabsanalyse på forskellige populationer af samme art. Populationerne har ikke været adskilt fra hinanden ret længe i evolutionær sammenhæng, og populationerne har derfor ikke haft ret lang tid til at ophobe forskellige mutationer. Hvis man ser på en DNA-sekvens med en lav mutationsrate, er det ikke sikkert, at der er nogen forskelle i sekvensen på tværs af populationerne.

Mutationer ophobes hurtigere i mtDNA (mitokondrie-DNA) end i gener i cellekernen. Det samme gælder for introns – dvs. sektioner af DNA i cellekernen, som ikke koder for protein. mtDNA eller introns...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind