Søen som økosystem

Søer er stillestående vandmasser i landskabet. Søer opstår i lavninger, der ligger lavere end grundvandsspejlet, eller på et sted, hvor vandet fra f.eks. en å ophobes.

Typer af søer

Man skelner mellem to overordnede typer af søer: oligotrofe (næringsfattige) søer og eutrofe (næringsbelastede) søer.

Oligotrofe søer

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind