Fylogenetiske træer

Biologi A + Biotek A.

Et fylogenetisk stamtræ viser det evolutionære slægtskab mellem forskellige arter. Det betyder, at stamtræet viser, hvornår arterne sidst havde en fælles forfader, og dermed hvor tæt beslægtet arterne er. Fylogenetiske stamtræer kan også vise slægtskabet mellem forskellige populationer af samme art.

Læg mærke til, at fylogenetiske stamtræer ikke har noget at gøre med de stamtræer, der viser slægtskabet mellem enkelte individer. Hvis du f.eks. ser på nedarvning af egenskaber i en familie, arbejder du altså med en anden type stamtræ. Læs mere om stamtræer over familier her.

Opbygning af et fylogenetisk stamtræ

Et fylogenetisk stamtræ kan eksempelvis se ud som vist på figur 1.

Figur 1. Eksempel på fylogenetisk stamtræ over otte forskellige arter.

Arterne til højre i stamtræet er nulevende arter, som alle har deres egen gren i stamtræet. Hver gren udspringer fra forgreningspunkter, som er fælles med a...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind