Sufisme | SSO

  • HF 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 12
  • 23
  • 5602
  • PDF

Sufisme | SSO

Opgaven indeholder en Større Skriftlig Opgave (SSO) om sufisme i Religion B. Der foretages blandt andet en analyse af en legende om Rabi'a og en sammenligning med Sherin Khankan, en dansk sufi

Lærers kommentar

Fagbegreber brugt godt og god opgave der opfyldte kravene.

Indhold

Abstract
Indledning
Redegørelse
Definition på sufisme
Ninian Smarts model
Delkonklusion
Religionsfaglig analyse
Legenden om Rabia
Jan Hjärpes model
Perspektivering
Diskussion og vurdering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Normalt betegnes sufisme som islamisk mystik, men sufisme indeholder også mange andre egenskaber, som afspejler spirituelpraksis, kærlighedspoesi, fromhedsetik, viden, visdom, musik, aktivisme, æstetik, hverdagspraksisser og fællesskaber i institutioner, i et almindeligt moderne liv. For mange sufier er dhirk det budskab i Koranen, som er vigtigst. Dhirk er fundamentet for alle sufier og kræver en rituel afvaskning, som alle andre bønner også kræver. Dhirk sker ved meditation, hvor det vigtigste er, at man glemmer selvet og bevidstheden kun er på Gud. Man kan sige der er noget synkretistisk over sufisme, da meditation kommer fra nogle af de asiatiske religioner. Dhirk er tilbedelse og det, at takke Gud med hjertet. Det foregår ved at Guds navn, Allah, gentages både stille og højlydt mange gange, med henblik på at indprente Allahs navn i hjertet. Sufierne har gennem spiritualitet en anderledes tilgang til islam og med denne tilgang, viser sufisme også eklektiske tanker. Sufierne har forskellige ideer, som indebærer inspiration til religiøsitet og spiritualitet.

Der findes flere forskellige definitioner på sufisme, men i denne opgave henviser jeg til den 3 definition i min kilde. Den 3. definition forklares som en forståelse for islam, hvor den spirituelle forståelse kobles sammen med en betydningsmæssig forståelse. Det defineres ud fra ordet safaa, som betyder renhed. Sufierne ser deres bønner som f.eks. dhirk som en indre renselsesproces... Køb adgang for at læse mere

Sufisme | SSO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.