Det indre marked i EU

 • HHX 2. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 2
 • 796
 • Word2007

Det indre marked i EU

Problemstillinger der besvares i opgaven:
1. Redegør for indholdet af samarbejdet i Det Indre Marked
2. Analyser og vurder betydningen af Det Indre Marked i forhold til danske virksomheders muligheder for at undgå handelshindringer.
3. Analyser og vurder betydningen af Det Indre Marked i forhold til danske og europæiske virksomheders globale konkurrenceevne.

Uddrag

Det hele startede tilbage da man i slutningen af 60'erne hvor EF havde afskaffet tolden mellem landende. I starten af 80'erne finder man ud af at det er ikke blot er nok at afskaffe tolden, mange lande anvendte tekniske handelshindringer og statsstøtte for at beskytte deres egne produkter i en tid hvor der var økonomisk krise pga. olieprisstigningerne i 1973.
Alt dette satte en bremse på den frie handel, derfor besluttede man at lave et program der skulle skabe et stor fælles hvis mål var at skabe fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft. Man så nu en bedre
mulighed i at harmonisere handelen mellem landene frem for protektionisme. Landene kunne effektiviseres og opnå komparative fordele. Deadline for alle disse ting var år 1993. Det vi i dag kender som det indre marked.
Det indre marked er et helt centralt begreb i EU. Meningen med det indre marked er at fjerne handelshindringer for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem EU's medlemslande, og på den måde skabe et "indre marked" i EU, hvor de traditionelle hindringer for udveksling af ydelser og personer mellem EU-landene er... Køb adgang for at læse mere

Det indre marked i EU

[4]
Bedømmelser
 • 24-01-2015
  Den er rigtig god. Kommer ind på det indre marked. God inspiration
 • 28-03-2011
  God opgav. kommer godt omkring DIM.
 • 17-01-2014
  Det er en fantastisk inspiration
 • 24-01-2011
  Det er god til inspiration