Noter

Vandløb opstår, når grundvand siver ud af jorden inde i landet, og vandet løber nedad gennem landskabet og ud mod havet.

Vandløbets dele

Vandløbet har tre overordnede dele med forskellige abiotiske og biotiske faktorer: kildebækken, mellemste å og nedre å.

Kildebækken

  • Kildebækken er vandløbets øverste del, hvor grundvand siver ud af jorden.
  • Kildebækken er lavvandet og smal, og strømhastigheden er derfor høj. Vandet er derfor typisk turbulent og optager meget ilt fra luften.
  • Kildebækken er næringsfattig, da grundvandet ikke indeholder næringsstoffer. N og P (nitrogen og fosfor) er begrænsende faktorer for vandløbets primærproduktion, og primærproduktionen er meget lille.
  • Kildebækken udspringer tit i skoven, hvor der er skygge, hvilket også begrænser primærprodukt
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind