Arter i vandløbet

Faunaen er tilpasset vand i bevægelse

Vandløbet indeholder mange forskellige nicher. Især mellemste å kan have mange forskellige arter og individer. 

Alle vandløbets arter er tilpasset livet i vand i bevægelse. Dyr kan enten holde sig fast på planter eller bundmateriale i vandløbet, eller også kan de svømme op mod strømmen og derved undgå at blive skyllet bort. Vandløbets organismer er desuden som regel flade eller stømlinede, så vandmodstanden bliver minimal.

Vandets iltindhold bestemmer artssammensætningen

Organismers forskellige krav til vandets iltindhold bestemmer især, hvilke arter der lever i de forskellige dele af vandløbet. Dyrelivet i et vandløb hænger faktisk så tæt sammen med vandets iltindhold, at man ud fra dyrelivet kan bestemme et van...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind