Vandløbet fra kilde til hav

Vandløbet bevæger sig fra kilde til hav

Vandløb udspringer fra kilder inde i landet, hvor grundvandet siver ud af jorden. Herfra bevæger vandet sig nedad gennem landskabet i retning af havet (eller evt. en sø). På sin vej opsamler vandløbet vand, der afstrømmer fra det omkringliggende land. Vandløbet løber også sammen med andre vandløb, og derfor bliver vandløbet bredere og dybere, efterhånden som det nærmer sig havet.

Man skelner mellem tre dele af et vandløb:

  • Kildebækken, som er nærmest kilden.
  • Mellemste å, som findes længere nede i landskabet.
  • Nedre å, som er stykket, inden vandløbet løber ud i havet.

De tre dele af åen er karakteriseret ved at have forskellige abiotiske faktorer (f.eks. temperatur, iltindhold, strømhastighed og næringsstofindhold). Derfor varierer også de biotiske faktorer gennem et vandløb (f.eks. primærproduktion, arter og artsdiversitet samt antal individer). Herunder kan du se, hvad der typisk kendetegner vandløbets tre dele i et naturligt vandløb. Hvis vandløbet er påvirket af menneskelig aktivitet og f.eks. er udrettet eller næringsstofbelastet, kan forløbet se meget anderledes ud. Du kan læse mere om disse situationer længere nede på siden.

Kildebækken: næringsfattig og iltholdig

Kildebækken er den øverste del af vandløbet, hvor grundvandet siver ud af jorden. Her er vandløbet lavvandet og smalt, og …

...

Vandløbets tre dele: Opsummering

I skemaet herunder kan du få et overblik over, hvad der karakteriserer vandløbets tre dele.

 KildebækkenMellemste åNedre åFysisk udformningLavvandet og smalBredere og dybere end kildebækken. Naturli…

...

Arter i vandløbet

Nu har vi set, at vandløbet indeholder mange forskellige nicher – og at der især i mellemste å kan leve mange forskellige arter og individer. Fælles for alle vandløbets arter er, at de er tilpasset livet i vand i bevægelse. Derfor kan dyr enten holde sig fast på planter eller bundmateriale i vandløbet, eller også kan de svømme op mod strømmen og derved undgå at blive skyllet…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind