Vandløbets tre stadier

Vandløbet bevæger sig fra kilde til hav

Vandløb udspringer fra kilder inde i landet, hvor grundvandet siver ud af jorden. Herfra bevæger vandet sig nedad gennem landskabet i retning af havet (eller evt. en sø). På sin vej opsamler vandløbet vand, der afstrømmer fra det omkringliggende land. Vandløbet løber også sammen med andre vandløb, og derfor bliver vandløbet bredere og dybere, efterhånden som det nærmer sig havet.…

...

Vandløbets tre dele

Man skelner mellem tre dele af et vandløb:

  • Kildebækken, som er nærmest kilden.
  • Mellemste å, som findes længere nede i landskabet.
  • Nedre å, som er stykket, inden vandløbet løber ud i havet.

De tre dele af åen har forskellige abiotiske faktorer (f.eks. temperatur, iltindhold, strømhastighed og næringsstofindhold). De biotiske faktorer varierer derfor også gennem et vandløb (f.eks. primærproduktion, arter og artsdiversitet samt antal individer). 

Herunder kan du se, hvad der typisk kendetegner vandløbets tre dele i et naturligt vandløb. Hvis vandløbet er påvirket af menneskelig aktivitet og f.eks. er udrettet eller næringsstofbelastet, kan forløbet se meget anderledes ud. Du kan læse mere om disse situationer længere nede på siden.

Kildebækken: næringsfattig og iltholdig

Kildebækken er den øverste del af vandløbet, hvor grundvandet siver ud af jorden. Her er vandløbet lavvandet og smalt, og strømhastigheden er derfor høj og vandet som regel turbulent. Kildebækkens vand har derfor et højt iltindhold.

Grundvandet indeholder ingen eller næsten ingen næringsstoffer. Vandet i kildebækken er derfor meget næringsfattigt, og nitrogen og fosfor er begræns…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind