Forurening og udretning af vandløb

Menneskelig aktivitet påvirker i høj grad vandløbene i Danmark. Mange vandløb er udrettet, så de ikke slynger sig naturligt igennem landskabet. Vandløb er ofte også belastet af organisk materiale og næringssalte, der udvaskes til vandløbene med afløbsvand fra især marker.…

...

Udretning af vandløb mindsker antallet af nicher

Mange vandløb i Danmark er udrettet til lige kanaler, der løber mellem markerne i landskabet. Vandløbene kan så udnyttes til dræning, og de optager mindre plads i landbrugsarealet, end naturligt slyngede vandløb gør. Udrettede vandløb løber heller ikke så tit over deres bredder og o…

...

Næringsstoffer og organisk stof tilføres fra omgivelserne

Næringssalte kan udvaskes til vandløb i områder, hvor jorden gødes. Næringssaltene er især nitrogen og fosfor, der ofte er begrænsende faktorer for plante- og algevæksten i en vandløb. Udvaskningen kan derfor betyde, at primærproduktionen i vandløbet øges. 

En øget primærproduktion kan have flere forskellige følger for vandløbet. Isæ…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind