Vandløbet som økosystem

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her er vores kompendium om vandløb. Vandløbet er et af de mest almindelige økosystemer at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi. 

Her i kompendiet kan du finde al den information, du har brug for at kende, hvis I arbejder med vandløb i klassen. Vi gennemgår f.eks., hvad der kendetegner vandløbets forløb og dyreliv fra kilde til hav, hvordan mennesker påvirker vandløbene, og hvordan I udfører vandløbsundersøgelser og analyserer jeres resultater.

Her kan du se et uddrag af vores beskrivelse af vandløbets nederste del – nedre å

Når vandløbet nærmer sig havet, flyder stadig flere vandløb sammen til en større å. Efterhånden har åen en meget stor vandføring. Samtidig er åen nu temmelig bred og dyb. Dybden betyder, at der ikke når lys til bunden, og derfor er der normalt ingen plantevækst i den nedre å. Desuden indeholder vandet som regel en stor mængde slam og organisk materiale, der er transporteret med vandet fra åens øvre dele. Derfor domineres nedre å igen af nedbryderfødekæden.

Nedbrydernes aktivitet og den meget begrænsede turbulens betyder, at vandet har et lavt iltindhold i nedre å. Derfor er det kun de mindst iltkrævende nedbryderorganismer, der kan leve her. Det betyder, at artsdiversiteten er lav i denne del af åen. Til gengæld kan der leve et stort antal individer af de mindst iltkrævende nedbryderorganismer, da vandet er rigt på føde i form af dødt organisk materiale

Nedre å løber desuden ofte...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Vandløbet som økosystem

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.