Begreber

Her kan du se en række centrale begreber om vandløb. Du kan se vores samlede begrebsliste til økosystemer i vores kompendium Begreber i Biologi.

Abiotisk faktor

Abiotiske faktorer er et økosystems ikke-levende bestanddele, f.eks. solindstråling, temperatur, jordbundens sammensætning, næringsstofmængde og nedbørsmængde.

Aerob

Aerob betyder iltkrævende. Aerob står i modsætning til anaerob, som betyder ikke-iltkrævende.

Obligat aerobe organismer kan ikke overleve uden ilt i deres miljø. Det gælder f.eks. dyreceller, som skaffer sig energi ved respiration.

Alge

Alger er en betegnelse, som man bruger om mange forskellige organismer, der kan udføre fotosyntese. Alger og algeceller er dog mere simple end planteceller. Mange alger er encellede, men der findes også makroalger (tang), som består af mange celler. De fleste alger lever i vand.

Anaerob

Anaerob betyder ikke-iltkrævende. Anaerob står i mo...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind