Ulighed i Danmark | Synopsis | Samfundsfag

Velkommen til Studienets synopsis om ”Ulighed i Danmark”. Webbogen har to formål: 1. Vi ønsker at vise dig et eksempel på, hvordan en synopsis kan se ud og 2. Vi guider dig igennem, hvordan vi har valgt at opbygge vores synopsis og hvilke valg vi har truffet undervejs.

Vi har valgt at opbygge vores webbog efter, hvordan en eksamen typisk foregår. Det vil sige, at vi først præsenterer et eksempel på et emne man kunne trække og det udleverede materiale man får med hjem. Herefter giver vi hjælp til at udforme en problemformulering, hvorefter vi giver vores bud på, hvordan man besvarer den problemformulering vi har valgt. Vores webbog består derfor af syv kapitler:

 • I ”Udleveret materiale” præsenterer vi dig for ét eksempel på, hvad du kan forvente at få udleveret til 24-timers eksamen i samfundsfag med synopsis. Kapitlet præsenterer dig for en overskrift og et bilagsmateriale. ”Udleveret materiale” er grundstenen i webbogen. Alle de øvrige kapitler bygger på dette kapitel og vi har udformet vores eksempel på en synopsis ud fra det materiale du finder i dette kapitel.
 • I ”Udformning af problemformulering og problemstillinger” præsenterer vi dig for vores bud på en problemformulering og dertilhørende problemstillinger. Vi beskriver desuden trin-for-trin, hvordan vi har valgt vores problemformulering. 
 • I ”Redegørelse”, ”Undersøgelse” og ”Diskussion” introducerer vi dig for de punkter vi mener er en god idé at komme ind på i besvarelsen af problemstillingerne. Vi forklarer, hvorfor vi har valgt hvert punkt og vi fortæller, hvad vi ville sige til eksamen ud fra hvert punkt.
 • I ”Perspektivering” forklarer vi, hvorfor det er en fordel at have en perspektivering. Vi giver dig også fire bud på emner som man ud fra bilagsmaterialet kan perspektivere til.
 • I ”Eksempel på synopsis” kan du se vores eksempel på, hvordan en synopsis kan være bygget op ud fra det udleverede materiale. Du kan bruge vores synopsis som inspiration til din egen synopsis. Du finder også konklusionen på vores problemformulering i dette kapitel.

Du kan finde mere generel viden om mundtlig eksamen i Samfundsfag i vores guide:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Ulighed i Danmark | Synopsis | Samfundsfag

[8]
Bedømmelser
 • 15-12-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 17-08-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 28-02-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 10-11-2022
  Givet af HF-elev på 2. år