Eksempel på synopsis

Overskrift: Ulighed i Danmark

Problemformulering og problemstillinger

Problemformulering:

Hvordan vil ulighed i Danmark udvikle sig, hvis hhv. Socialdemokraterne og Liberal Alliances politik gennemføres?

Problemstillinger:

 • Redegør for, hvilke forståelser af ulighed, der kommer til udtryk i bilagene.
 • Undersøg ulighedens udvikling i Danmark i perioden 2000-2014.
 • Diskutér, hvilken betydning hhv. Socialdemokraternes og Liberal Alliances politik vil have for ulighed i Danmark

Redegørelse

 • Indkomstulighed (alle bilag)
  • Def af gini: Forholdet ml. hypotetisk ligeligt fordelt indkomstfordeling (diagonallinjen) og den faktiske indkomstfordeling (Lorenz-kurven).
 • Formueulighed (bilag 2)
  • Stor ophobning af velstand hos de allerrigeste (bilag 2).
 • Lige muligheder (bilag 1, 3 og 5)
  • Formelt versus reelt lige muligheder. Fx lige adgang til uddannelse og sundhed (bilag 3).
 • Delkonklusion: Ulighed kan ud fra bilagene forstås som indkomstulighed målt med gini-koefficienten, formueulighed eller hvorvidt man har lige ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind