Diskussion

Vi er nu nået til det højeste taksonomiske niveau. Det betyder, at hvis vi formår at lave en god diskussion, så kan vi få nogle gode point hos lærer og censor. Derfor kan vores diskussion med fordel være længere end besvarelsen af de forrige problemstillinger, da vi viser større talent for samfundsfag i en diskussion fremfor en redegørelse.

I kapitlet forklarer vi, hvilke bilag fra bilagsmaterialet man kan bruge til at besvare problemstillingen samt hvilken supplerende litteratur man kan inddrage. Vi forklarer, hvilke ting vi synes det er en god idé at komme ind på og hvorfor vi synes, at det er en god idé. Vi giver dig også vores bud på, hvad vi ville sige til eksamen.

Kapitlet er struktureret efter punkter og underpunkter i synopsen ligesom de to forrige kapitler. En overskrift svarer til et punkt og under hver overskrift præsenterer vi en række underpunkter.

I dette kapitel svarer vi på følgende problemstilling: Diskuter hvilken betydning hhv. Socialdemokraternes og Liberal Alliances politik vil have for ulighed i Danmark.

Lad os få sparket diskussionen i gang!

Politikere ser stigning i ulighed som en acceptabel sideomkostning (bilag 3).

I bilag 3 udtaler Jørgen Goul Andersen, at politikere er begyndt at se stigende ulighed som en acceptabel sideomkostning ved politikernes reformer. Vi mener, at det er en god måde at starte diskussionen af, hvordan Socialdemokraternes og Liberal Alliances politik vil påvirke ulighed i Danmark. På den måde starter vi diskussionen med en påstand som vi bagefter kan konkludere, hvorvidt den er blevet be- eller afkræftet.

Det skal ikke være et punkt der fylder meget. Det er blot en måde at starte diskussionen på.

Til eksamen planlægger vi at sige følgende
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Socialdemokraterne

Eftersom diskussionen til dels handler om Socialdemokraterne, så kan vi ikke komme udenom at inddrage Socialdemokraterne. Dette punkt er val...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind