Luk samfundet op!

Her finder du vores noter til en del af afsnittene i bogen "Luk samfundet op!" 3. udgave. Nedenfor kan du se en oversigt over afsnittene i bogen. Klik på linkene i oversigten for at komme videre til vores noter om hvert emne.

Nogle punkter i oversigten har mouseover-bokse i stedet for links. Her er der tale om afsnit, hvor mere end ét emne er relevant. I boksene kan du derfor finde links til de relevante noter.

1. Samfundsfag og ligestilling mellem kønnene

1.1 Hvad handler samfundsfag om?

1.2 Hvordan står det til med ligestillingen mellem kønnene i Danmark - belyst gennem de tre faglige hovedområder

1.3 Samfundsfag bygger på aktuel viden, empiri, metode, begreber og teorier

1.4 Hvad skal jeg kunne i samfundsfag på C-niveau?

2. Identitet i forandring

2.1 Hvad er socialisering?

2.2 Normer, sociale roller og social kontrol

2.3 Hvem er jeg egentlig - et spørgsmål om identitet

2.4 Sociale grupper

2.5 Kulturelle forskelle og identitet

2.6 Face, setting, frontstage og backstage - identitetsdannelsen er rykket ud på nettet!

2.7 Til- og fravalg af roller har betydning for identiteten, men er der frit valg på alle hylder?

3. Samfund og individ

3.1 Det traditionelle samfund

3.2 Det moderne samfund

3.3 Anthony Giddens - refleksivitet i det senmoderne samfund

3.4 Thomas Ziehe - kulturel frisættelse og formbarhed i det senmoderne samfund

3.5 Ulrich Beck - risiko i det senmoderne samfund

3.6 Når ungdom og identitetsdannelse gør ondt

4. Forskelle i Danmark

4.1 Livsformer

4.2 Livsstile

4.3 Levevilkår

5. Politiske ideologi

5.1 De tre klassiske ideologier liberalisme, konservatisme og socialisme

5.2 Ideologiske forgreninger

5.3 Partier og ideologier

6. Det politiske system i Danmark

6.1 Politik, det politiske system og forskellige politiske styreformer

6.2 Demokrati - hvad er det?

6.3 Magt i politik - og i andre sammenhænge

6.4 Valg og vælgere

6.5 Partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser

6.6 Regering og Folketing

6.7 Der er flere, som har indflydelse på de politiske beslutningsprocesser i Danmark

6.8 Politisk deltagelse, rettigheder og pligter - hvad er den gode medborger?

6.9 Er demokratiet i de vestlige lande, herunder Danmark, under pres?

7. Mediernes rolle og den demokratiske samtale

7.1 Danskernes brug af forskellige medier

7.2 Kampen om den politiske dagsorden

7.3 Politisk deltagelse og debat på sociale medier

7.4 Er medierne nødvendige for demokratiet?

8. Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark

8.1 Mangel- og vækstbehov

8.2 Danskernes forskellige veje til behovsopfyldelse

8.3 Hvad er god økonomi?

8.4 Udsving i økonomien

8.5 Økonomisk politik

8.6 Giver økonomiske reformer mere velstand og øget velfærd?

9. Velfærdsstat eller konkurrencestat

9.1 Velfærdsstatens udvikling

9.2 Forskellige velfærdsmodeller

9.3 Velfærdsstatens udfordringer og konkurrencestatens fremkomst

9.4 Fra velfærdsstat til konkurrencestat