Sociologi

Her finder du Studienets noter til sociologi på C-niveau. Noterne giver dig en kort og præcis gennemgang af de vigtigste sociologiske emner.

Vi dækker følgende emner:

Her kan du læse et uddrag fra siden Identitetsdannelse

George Herbert Mead

 • Identitetsdannelse foregår gennem barnets rollespil. Først eksperimenter barnet med rollen fra én bestemt anden (fx sin mor), men senere begynder barnet at eksperimentere med rollen fra en generaliseret anden (fx rollen som mor). Gennem rolleovertagelse lærer barnet at se ting fra andres perspektiv og derigennem at se sig selv fra andres perspektiv. 
 • Identitet består af et Me og et I
  • I: Det spontane og individuelle selv, ophobning af ønsker og behov.
  • Me: Det sociale selv, skabt gennem interaktion med andre.

Thomas Ziehe

 • I det senmoderne samfund er individets identitet ikke fastlagt på forhånd pga. den kulturelle frisættelse.
 • Frisættelsen betyder, at vi opfatter os som friere, fordi vi har fået flere muligheder, men vi er ikke friere, da vi også har fået mere ansvar.
 • Individet tror, at det kan forme sin identitet, men individet er begrænset af samfundets normer og værdier (formbarhed).
 • Individet føler sig mere usikker pga. den kulturelle frisættelse og formbarheden.
 • Tre reaktioner på usikkerheden

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind