Politik

Her er Studienets noter om politik på C-niveau. Vi giver dig et kort og præcist overblik over nogle af de vigtigste politiske emner.

Kompendiet dækker følgende emner:

Her ser du et uddrag fra vores side om Demokrati

 • Demokratiopfattelser
  • Konkurrencedemokrati
   • Demokrati er et redskab til vælge politiske ledere, der er kompetente og repræsenterer folkets interesser. 
   • Demokratiet sikres ved at borgerne stemmer til frie og konkurrencefyldte valg.
   • Borgerne kan udøve kontrol over lederne gennem deres stemmer, fx ved at lade være med at stemme på et parti de er utilfredse med.
   • Folkets deltagelse i demokratiet er begrænset til at stemme ved valg. 
   • Folkets deltagelse er et middel til at sikre et effektivt demokrati, fremfor et mål i sig selv.
   • Vigtig fortaler: Alf Ross
  • Deltagelsesdemokrati
   • Demokrati er et ideal, der er realiseret, når borgere tager aktivt del i alle de politiske beslutninger, der vedrører dem.
   • Borgernes kontrol beror på deres direkte deltagelse i beslutninger.
   • Folkets deltagelse strækker sig udover valghandlingen. Folket bør deltage i alt der vedrører politiske beslutninger, der berør dem samt deltage i debatter og idéudvikling i samfundet. Deltagelse kan også bestå af at melde sig ind i partier, meningsråd, bestyrelser eller frivillige organisationer m.fl.
   • Deltagelsen er både et middel til at sikre demokratiet, men også et mål i sig selv, da den har en udviklende og opdragende effekt på det enkelte menneske. 
   • Vigtig fortaler: Hal Koch

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind