De samfundsøkonomiske mål

Hvad er et samfundsøkonomisk mål?

 • Et samfundsøkonomisk mål er en betegnelse for et samfundsmæssigt mål et land gerne vil opnå. Fx er “lav arbejdsløshed”, “udligning af sociale forskelle” og “økonomisk vækst” eksempler på samfundsøkonomiske mål.
 • Hvad et lands samfundsøkonomiske mål er, er en politisk beslutning.
 • I DK er der tradition for at have følgende 7 samfundsøkonomiske mål, som typisk kaldes de samfundsøkonomiske mål. Der kan dog afhængig af politisk ståsted være forskellige holdninger til prioriteringen af målene.

De 7 samfundsøkonomiske mål

Økonomisk vækst

 • Økonomisk vækst er hovedmålsætningen indenfor økonomisk politik. Økonomisk vækst giver samfundet mulighed for større forbrug og investeringer, fx til uddannelse, fordi skatteprovenuet stiger og udgifterne til arbejdssøgende falder pga. øget beskæftigelse. Økonomisk vækst er afgørende for den langsigtede velstand.
 • Måles typisk som vækst i BNP.

Høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed

 • Lav arbejdsløshed er et samfundsøkonomisk mål, da arbejdsløshed har en række omkostninger:
  • Arbejdsløshed giver et økonomisk tab for samfundet, da man går glip af den produktion de arbejdsløse kan producere.
  • Arbejdsløshed øger statens udgifter, da der skal betales dagpenge eller kontanthjælp.
  • Arbejdsløshed mindsker statens indtægter, da skatteindtægterne falder, når arbejdsløsheden stiger.  Det skyldes, at arbejdsløse ikke
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind