Livsstil

  • Livsstil: Individers måde at opføre sig på og være på. Livsstil kommer til udtryk gennem forbrug, arbejde, interesser, værdier, tøj og yndlingsmad.
  • I det senmoderne samfund kan individet selv vælge sin livsstil. Livsstilen kan ses som et udtryk for individets identitet, da man gennem sin livsstil kan fortælle en historie om sig selv (Giddens).
  • Ens valg af livsstil påvirkes af ens ressourcer. Hvis man har en lav indkomst kan man fx ikke købe en BMW.
  • Livsformer: Måder folk organiserer deres liv på.
    • Den selverhvervende/selvstændige livsform: Man er sin egen chef. Ikke et klart skel ml. arbejde og fritid.
    • Lønmodtagerlivsformen: Fritid er målet og arbejde er midlet til at kunne holde fri. Skarpt skel ml. arbejde og fritid. Ikke ensbetydende med, at man ikke kan lide sit arbejde.
    • Den karr...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind