Økonomisk politik

Hvad er økonomisk politik?

 • Økonomisk politik er statens redskaber til at påvirke den økonomiske udvikling i et land. Der findes forskellige slags økonomisk politik.
 • Det er vigtigt at forstå, at staten i markedsøkonomier (i modsætning til planøkonomier) ikke kan kontrollere økonomien, men kun påvirke den.

Finanspolitik

 • Når staten fører politik ift. statens indtægter og udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling, kaldes det finanspolitik.

Aktiv finanspolitik

 • Når staten indfører ny lovgivning, der ændrer statens indtægter/ udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling, kaldes det aktiv finanspolitik. Aktiv finanspolitik kan være både ekspansiv og kontraktiv.

Ekspansiv finanspolitik (lempelig finanspolitik)

 • Når staten sænker sine indtægter eller hæver sine udgifter for at øge den samlede efterspørgsel i samfundet, kaldes det ekspansiv eller lempelig finanspolitik.
 • Anvendes typisk under lavkonjunktur, men anvendes også i nogle lande af politikere uden for lavkonjunktur, hvis de ønsker genvalg.
 • Effekter af ekspansiv finanspolitik
  • Forventede kortsigtede effekter:
  • Langsigtede effekter: Meget svære at måle og blandt økonomer er der forskellige holdninger til effekterne:
   • Nogle mener, at ekspansiv finanspolitik ikke har effekt på langt sigt pga. crowding out. Dvs. at de positive effekter på sigt fortrænges af negative effekter.
   • Andre mener, at ekspansiv finanspolitik kan have positiv effekt på langt sigt, hvis det forhindrer langtidsarbejdsløshed.
Eksempler på ekspans
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind