Samfundsfag C | Noter

Dette er Studienets noter til Samfundsfag C. Noterne giver dig et overblik over det vigtigste fra kernestoffet.

I kompendiet dækker vi

Sidst i kompendiet kan du finde noter til lærebogen "Luk samfundet op!".

Her ser du et uddrag fra vores side om Sociologiske teorier

Pierre Bourdieu (1930-2002)

 • Bourdieus teoriapparat kan bruges til at undersøge magt- og statushierarkier i samfundet ud fra begreberne felt, kapital og habitus.
 • Felt: Områder i samfundet, hvor folk kæmper om status og magt, fx arbejdspladsen eller fritidsklubben. Det er forskelligt, hvad der giver magt på de forskellige felter.
 • Kapital: Det som giver magt. Findes forskellige typer kapital.
  • Økonomisk kapital: Penge, ejendom, aktier og dyre biler.
  • Kulturel kapital: Uddannelsesniveau, kunstneriske evner og viden, der anses som værende fin.
  • Social kapital: Netværk.
  • Symbolsk kapital: Den status og magt én persons kapitaler giver på et bestemt felt.
 • Habitus: Habitus er et individs tendens til at tænke og handle på en bestemt måde. Habitus udvikles gennem livet, men særlig den tidlige socialisering har stor betydning. Habitus er desuden påvirket af, hvilken sammensætning af kapital individet har. Det er svært at ændre sin habitus, men det kan lade sig gøre.

Anthony Giddens (1938-)

 • Giddens teori kan bruges til at undersøge, hvordan samfundet har udviklet sig fra det traditionelle til det senmoderne samfund. Teorien kan også bruges til at forstå, hvordan samfundsændringerne har påvirket individets liv.
 • Giddens peger på fem centrale tendenser i det senmoderne samfund:
  • Aftraditionalisering: Traditioner spiller en mindre rolle end tidligere.
  • Individualisering: Individet er i centrum.
  • Adskillelse af tid og rum: Kommunikation er ikke begrænset af hvor vi er eller om vi har tid til at kommunikere samtidig. Den teknologiske udvikling og globaliseringen har medvirket til adskillelsen af tid og rum.
  • Udlejring af sociale relationer: Funktioner, der i det traditionelle samfund foregik i lokalsamfundet, foregår andre steder nu. Udlejringen foregår gennem abstrakte systemer; symbolske tegn og ekspertsystemer.
  • Øget refleksivitet: At individet i højere grad end tidligere tænker over sine valg og overvejer, hvad det rigtige valg. Den øgede refleksivitet skyldes aftraditionaliseringen og individualisering.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Samfundsfag C | Noter

[12]
Bedømmelser
 • 18-09-2020
  Gode kortfattede noter, der gavner overblikket ved på enkel måde at adskille begreberne. Niels B.
 • 26-01-2021
  Givet af HFe-elev på 2. år
 • 12-12-2020
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 04-11-2020
  Givet af HFe-elev på 2. år