[40]

Samfundsfag C | Noter

Dette er Studienets noter til Samfundsfag C. Noterne giver dig et overblik over det vigtigste fra kernestoffet. Din lærer kan dog vælge at inddrage materiale udover kernestoffet på C-niveau. Hvis der er et emne du ikke kan finde i noterne til C-niveau, så kan du med fordel tjekke vores noter til Samfundsfag på A-niveau.

I kompendiet dækker vi

Vi har også noter til de tværgående emner

Sidst i kompendiet kan du finde noter til lærebogen "Luk samfundet op!".

 

Her ser du et uddrag fra vores side om Arbejdsmarkedet

Arbejdsløshed

 • Typer af arbejdsløshed
  • Friktionsarbejdsløshed/ skiftearbejdsløshed: Når folk er ledige ml. to jobs. Kort varighed.
  • Hjemsendelsesarbejdsløshed: Når folk fyres midlertidigt, fordi der midlertidigt ikke er mere arbejde, men ansættes igen efter en kort periode ved den samme arbejdsgiver.
  • Sæsonarbejdsløshed: Forekommer i brancher, hvor arbejdsmængden er påvirket af årstiderne, fx har byggebranchen højere ledighed om vinteren, da det er besværligt at bygge, når der er frost.
  • Konjunkturarbejdsløshed: Ledighed der opstår pga. lavkonjunktur. Rammer alle delmarkeder, men ikke nødvendigvis lige hårdt.
  • Strukturarbejdsløshed: Når antallet af arbejdsløse på enkelte delmarkeder er større end den generelle arbejdsløshed pga. strukturen på arbejdsmarkedet. Fx hvis der uddannes for mange frisører eller hvis robotter overtager ufaglært arbejde. Hænger sammen med mismatch.
 • Høj arbejdsløshed påvirker staten negativt:
  • Samfundet går glip af den værdi de arbejdsløse kunne producere. Dvs. BNP bliver lavere end det kunne have været.
  • De offentlige finanser belastes, fordi der skal udbetales dagpenge og kontanthjælp.

Den danske model

 • Bygger på tre dele
  • Overenskomster
   • En overenskomst er en frivillig aftale om løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår såsom barsel, pension og sygdom. Overenskomster aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Dvs. repræsentanter for arbejdstagerne (fagforeninger og fagforbund) og arbejdsgiverne (arbejdsgiverforening). At overenskomster er frivillige betyder, at de indgås ml. arbejdsmarkedets parter og ikke via lovgivning.
   • Staten blander sig ikke i overenskomster medmindre 1. Parterne ikke kan nå til enighed eller 2. Overenskomsten omhandler offentligt ansatte, da staten i så fald indgår som arbejdsgiver.
  • Høj organisationsgrad
   • For at der kan indgås overenskomster, så kræver det en høj organisationsgrad. Dvs. at både arbejdstagere og arbejdsgivere er medlemmer af hhv. fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.
  • Trepartssamarbejde
   • Staten samarbejder med arbejdsmarkedets parter. Lovforslag som påvirker arbejdsmarkedet sendes i høring hos parterne før Folketinget vedtager dem.
   • Arbejdsmarkedets overordnede rammer aftales gennem trepartssamarbejdet.
 • Den danske model medfører, at der ikke findes en lovgivningsmæssig mindsteløn i DK, fordi der er tradition for at arbejdsvilkår aftales gennem overenskomster og ikke lov. Danmark står her i modsætning til de fleste andre EU-lande, som har en lovgivningsmæssig mindsteløn.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Samfundsfag C | Noter

[40]
Bedømmelser
 • 21-06-2021
  Givet af HTX-elev på 1. år
  godt med detaljer uden at være for meget, men der må gerne være flere illustrationer til at forklare de forskellige moddeler
 • 18-09-2020
  Gode kortfattede noter, der gavner overblikket ved på enkel måde at adskille begreberne. Niels B.
 • 22-06-2023
  Givet af 1.g'er på STX
  let 12 tal!
 • 28-09-2022
  Meget godt