Metatekst

Her får du hjælp til at udarbejde en metatekst til din populærvidenskabelige artikel i SRP eller SOP. 

Hvad er metatekst?

Metateksten er en danskfaglig del, hvor du skal gøre rede for de overvejelser, du har gjort dig omkring formidlingen af det videnskabelige emne. Metateksten er tredje og sidste del af dit SRP eller SOP. Den skal fylde omkring 4 sider.

I metateksten skal du komme ind på overvejelser omkring din artikel. Overordnet handler det om at forklare, hvordan du har arbejdet med stoffet i forhold til din målgruppe. Derfor skal du ind på artiklens indhold, din argumentation, retoriske virkemidler, opbygning og layout. Du skal bruge teori om formidling og dokumentere med konkrete eksempler fra din artikel

Du skal dokumentere dit forarbejde ved at tage noter til dine overvejelser omkring vinkling af emnet, afsender, modtager, situation og medie. Disse noter får du nemlig brug for, når du skal skrive din metatekst. Vi har opbygget vejledningen til forarbejdet ud fra det retoriske pentagram. På den måde får du et godt teoretisk grundlag til at skrive om dine formidlingsmæssige overvejelser.

Forbered din metatekst ved at tænke over dit arbejde

Det kan give dig en god start på din metatekst, hvis du stiller dig selve nogle spørgsmål til dit arbejde med artiklen.

  • Emne: Hvilken vinkel har jeg lagt på emnet, og hvordan kom jeg frem til den? Hvilke valg og fravalg har jeg foretaget i forhold til den videnskabelige del af min opgave?
  • Målgruppe: Hvordan har jeg overført det videnskabelige emne til en mere lettilgængelig form? Hvem er målgruppen for min populærvidenskabelige artikel? Hvilke overvejelser har jeg gjort om målgruppen? Hvordan har jeg gjort emnet interessant for målgruppen?
  • Medie: Hvilket medie har jeg valgt? Hvorfor er mediet velegnet til indholdet og målgruppen? Hvordan har jeg undersøgt det?
  • Afsender: Hvilke overvejelser har jeg gjort mig om min troværdighed som afsender?
  • Situation: Hvilke overvejelser har jeg om artiklens aktualitet?
  • Sprog og opbygning: Hvilke virkemidler har jeg brugt i min artikel til at formidle emnet, og især teorien? Hvorfor har jeg brugt lige præcis disse virkemidler? Hvordan har jeg arbejdet med sproget? Hvordan bidrager opbygningen og layoutet i artiklen til formidlingen?

Sådan skriver du metateksten

Du kan skrive din metatekst på mange forskellige måder. Her får du et forslag til en opbygning, som lever op til kravene til formidlingsopgaven i SRP eller SOP.

Afsnit 1: Gør rede for teori om formidling

Skriv et kortere afsnit, hvor du gør rede for teori om populærvidenskabelig formidling. Her skal du ind på, hvad der kendetegner populærvidenskabelig formidling. Hvad er specielt for genren i forhold til almindelige videnskabelige tekster? Hvordan kan du placere den populærvidenskabelige formidling i det retoriske pentagram? Hvad er formålet med populærvidenskabelig formidling?

Det kan du sige noget om ved at bruge de retoriske begreber og de journalistiske begreber. Du bør også komme ind på, hvordan de sproglige virkemidler bruges i populærvidenskab. Du skal angive kildehenvisninger til de modeller og begreber, du anvender.

Der er en del litteratur, der specifikt beskæftiger sig med faglig formidling i form af populærvidenskabelige artikler. En rigtig god bog er “Slip din viden løs”, som er skrevet af redaktionen på Videnskab.dk. Den kombinerer på en let måde teori med gode skriveråd. Bogen “Skriv artikler”, som din lærer måske vil anbefale dig, er noget mere rodet og kompleks i sin formidling.

Hold omfanget af teorien på ca. en halv side. Du kan vælge at gemme nogle af teorierne og begreberne til de efterfølgende afsnit, hvor du forklarer dem samtidigt med, at du tager dem i brug på artiklen. 

Afsnit 2: Vis de overordnede formidlingsmæssige valg

I det andet afsnit skal du vise de overordnede formidlingsmæssige valg, du har gjort i forhold til modtager, medie, afsender og situationen. Omfanget af afsnittet skal være maksimalt 0,5 side.

Først skal du komme ind på modtager og medie. Hvem er målgruppen for din populærvidenskabelige artikel? Hvilke overvejelser har du gjort om målgruppen?  Hvilket medie har du valgt? Hvorfor er mediet velegnet til indholdet og målgruppen? Hvordan har du undersøgt det?

Her kan du også komme ind på situationen. Hvilke overvejelser har du haft om artiklens aktualitet? Skriv så et afsnit om afsender. Her skal du forklare de overvejelser, du har gjort dig om din troværdighed som afsender.

Eksempel

Jeg har valgt at skrive en populærvidenskabelig artikel for at få emnet ud til et bredere publikum. Målgruppen, der er valgt, er de typiske læsere af et magasin som Illustreret Videnskab. Det meget abstrakte emne, uendelighedsbegrebet, kræver af læseren, at der på forhånd er en form for interesse eller nysgerrighed for matematik og tal. Og denne interesse findes netop hos læsere af Illustreret Videnskab

Afsnit 3: Forklar din vinkling af emnet

I det tredje afsnit skal du komme ind på din vinklin...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind