Opbygning og disposition

Her får du hjælp til at lave en god opbygning af og disposition for din populærvidenskabelige artikel. 

Sådan kan du bygge din artikel op

Når du skal bygge din artikel op, kan du med fordel bruge modellen hey, you, see, so. Denne opbygning bruges ofte i journalistik og populærvidenskab. Den går ud på at skabe en artikel som vækker opmærksomhed (hey), skaber relevans og identifikation (you), giver baggrund (see) og ridser perspektiverne op (so). Opbygningen skal se således ud:

Forudsætningen for at lave en god opbygning er, at du på forhånd har gjort dig overvejelser omkring din vinkling af emnet. På næste side forklarer vi, hvordan du skal skrive hver enkelt af de fire dele. Din artikel skal du holde på ca. 4 sider. 

Skriv en disposition

Før du begynder at skrive bør du lave en disposition for, hvad der skal være med i artiklen. Skriv ned, hvilke delemner og eksempler du vil have med. Stil tingene op i naturlig rækkefølge, som kan lede læseren gennem artiklen på en god måde. Sørg for at du veksler mellem konkrete eksempler, små fortællinger og teoretiske afsnit.

Find ud af, hvilke dele af det videnskabelige arbejde i dit SRP eller SOP, du skal have med i artiklen. Det kan være, at noget af teorien skal forenkles for at almindelige folk kan forstå det. Prøv også at se for dig, hvad der kan være godt at forklare i tekstbokse, i grafer eller ved hjælp af illustrationer. Husk, at du skal have den centrale teori og det vigtigste i de forsøg, du eventuelt har udført, med i artiklen. Men samtidigt skal du sørge for, at dit materiale kan begrunde din fortællesætning.

Du bør også finde passende billeder, grafer og illustrationer, som du kan bruge til at formidle teori, beregninger eller eventuelle forsøg på en let forståelig måde. Her skal du også tjekke, at du har de nødvendige udregninger, tabeller og formler. Husk at notere, hvor du har materialet fra....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind