Forarbejde

Her ser vi nærmere på det forarbejde, du skal igennem for at skrive en god populærvidenskabelig artikel eller formidlingsopgave. De næste sider vil hjælpe dig igennem de overvejelser, du skal foretage, før du begynder at skrive.

Vi har bygget de følgende sider op omkring det retoriske pentagram. Så hvis du følger vores vejledning til forarbejdet, bliver det let for dig at inddrage pentagrammet som teori i din metatekst til SRP eller SOP. Især hvis du sørger for at tage noter til forarbejdet.

Først kommer vi ind på emnet. Her ser vi på, hvordan du kan finde en skarp vinkel og udvælge relevant materiale til din artikel. Derefter ser vi på målgruppe og medie, hvor vi hjælper dig til at målrette din artikel.

I afsnittet om medie og målgruppe hjælper vi dig med overvejelserne om at vælge et medie og målrette din artikel, og hvad det betyder for indholdet og opbygningen af din artikel.

Derefter får du gode råd om, hvordan du skal se dig selv som afsender, og hvad det kan betyde for artiklen. Til sidst ser vi kort på, hvordan du skal inddrage situationen for din artikel i dine forberedelser.