Bestem areal ved hjælp af integral

Her kan du få hjælp til at bestemme arealet af et område, der er afgrænset af en eller flere grafer.

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Bestem arealet af M.
  • Skitsér grafen for f, og bestem arealet af M.
  • Bestem arealet af det område i første kvadrant, der afgrænses af koordinatakserne og grafen for f.
  • Den samlede produktion af mælk kan bestemmes som arealet af området under grafen i intervallet [0;5]. Bestem den samlede produktion af mælk.

...

Areal af område under en graf

Her gennemgår vi, hvordan du kan bestemme arealet af et område under grafen for en funktion, dvs. arealet af et område i 1. kvadrant og/eller 2. kvadrant , der er afgrænset af grafen for en funktion og førsteaksen.

Metode

1. Identificér forskriften for funktionen

Som det første skal du identificere forskriften for den funktion, hvis graf du s…

...

Areal af område mellem to grafer

Her gennemgår vi, hvordan du kan bestemme arealet af et område, der er afgrænset af to grafer.

Metode

1. Identificér forskrifterne for funktionerne

Som det første skal du identificere forskrifterne for de to funktioner, hvis grafer afgrænser det område, du skal bestemme arealet af.

Hvis ikke graferne for funktionerne er vist i opgaven, så anbefaler vi, at du tegner dem, så du kan s…

...

Areal af område mellem flere end to grafer

Her gennemgår vi, hvordan du kan bestemme arealet af et område, der er afgrænset af flere end to grafer.

Metode

N…

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX A. Selv om du ikke går på STX, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind