Komposition

Digtets ydre komposition er kendetegnet af en fri og uregelmæssig form

Den ydre komposition i ”Mit liv som indvandrer” følger ikke noget fast mønster. Derfor kan vi sige, at digtets ydre komposition er kendetegnet af en fri og uregelmæssig form. Det kan vi bl.a. se ved, at der ikke er lige mange vers i hver strofe.

Digtet består af syv strofer, der hver især består af 7-22 vers. Digtet indledes med en strofe på otte vers efterfulgt af en strofe på 10 vers. Herefter følger to strofer på 22 vers hver. Så kommer der en strofe på 20 vers efterfulgt af en strofe på 22 vers. Til slut kommer digtets korteste strofe på syv vers.

Versene i de enkelte strofer er heller ikke lige lange eller bygget op på samme måde. Der er ikke noget fast rimmønster eller nogen bestemt rytme, der går igen på en systematisk måde fra vers til vers. Det viser os, at digtet er kendetegnet af frie vers.

Det eneste overordnede mønster, der er i digtet, er, at digtet både indledes med korte strofer og afsluttes med en kort strofe. De midterste strofer er til gengæld lange (mellem 20-22 vers). Dette mønster er dog ikke syst...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind