Analyse

Her har du vores analyse af Benny Andersens digt ”Mit liv som indvandrer”. ”Mit liv som indvandrer” er et lunt og humoristisk digt, som kan læses både som en personlig beretning om et menneskes livsforløb og som en beskrivelse af, hvordan det er at være indvandrer i Danmark.

Inden selve analysen finder du en række arbejdsspørgsmål til digtet. Det er en god ide, at du forsøger at besvare arbejdsspørgsmålene, inden du læser vores analyse. På den måde får du nemlig øvelse i at analysere og finder først dine egne svar, som du kan sammenligne med vores.

Vi indleder analysen med at se på digtets genretræk. Her kommer vi frem til, at digtet er et prosadigt med visse lyriske træk. Herefter ser vi på digtets komposition og digtets rim og rytme. Vi fokuserer både på den ydre og den indre komposition, og vi ser på, hvilken virkning det har, at der hverken er et fast rimmønster eller en bunden rytme.

Efterfølgende undersøger vi digtets billedsprog, herunder dets mange metaforer for livmoderen, ligesom vi kigger på, hvordan digtet kan læses som en allegori for at være flygtning i Danmark. Herefter ser vi på, hvordan digtet med det øvrige sproglige virkemidler skaber en modsætning mellem jegets trygge hjemsted og hans nye og skræmmende land. Vi ser også på, hvordan digtets brug af humor kan udtrykke en underliggende kritik af Danmark.

Endelig ser vi på digtets fortælleteknik. Digtet fortælles af et lyrisk jeg med indre synsvinkel, og perspektivet i digtet peger på digtets budskab. Vi ser også på jeget og miljøet i digtet.

Du kan bruge analysehjælpen til almindelig forberedelse, til eksamensforberedelse eller hvis du skal skrive en opgave eller artikel om ”Mit liv som indvandrer”.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.