Fortælleteknik

Fortælleren er et lyrisk jeg med indre synsvinkel

"Mit liv som indvandrer" fortælles af et lyrisk jeg med indre synsvinkel. Vi kan se, at der er indre synsvinkel allerede i første strofe. Her får vi både indblik i, at jeget frøs, da han blev født, og at han følte sig tryg i sit ”tropiske hjemsted”.

Den indre synsvinkel er tydelig igennem hele digtet. Jeget giver vedvarende udtryk for både sine fysiske sansninger, sine følelser og sine politiske holdninger. Vi får fx at vide, at han synes, at der er ”hundekoldt” (strofe 3) på Rigshospitalet, og at han er bange for de læger, der tager imod ham. Hans politiske holdninger kommer fx til udtryk, når han siger, at ”ikke alt hvad her foregår / har min fuldeste tilslutning” (strofe 5).

Vi følger hele jegets livsforløb, fra før han bliver født, til han forbereder sig på at dø. Det giver et generelt højt fortælletempo – der bliver dækket meget tid i løbet af et forholdsvist kort tekststykke. Digtet er dog struktureret på den måde, at jeget zoomer Ind på nogle begivenheder, mens han går hurtigt hen over andre.

Fx sænkes fortælletempoet, da jeget beskriver, hvordan det var at komme til verden på Rigshospitalet. Her får vi ret mange detaljer og indblik i jegets tanker og følelser. Til gengæld hæves fortælletempoet, da jeget fortæller om, hvordan han blev voksen og integreret...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind