Personer og miljø

Jeget er et almindeligt, dannet menneske

Igennem "Mit liv som indvandrer" giver jeget os en del informationer om sig selv. Blandt andet ved vi, at jeget blev født en kold novembermorgen i 1929 (strofe 4). Vi ved også, at jeget er forholdsvist gammelt på det tidspunkt, hvor digtet bliver fortalt. Det ved vi, fordi jeget i sjette strofe siger, at han nu har nået den alder, hvor han kan tælle årene til, at han ”endnu en gang skal forvises / til en anden verden”. Det betyder med andre ord, at han nærmer sig døden.

Jeget udtrykker sig også til tider ret formelt med udtryk som ”omend ikke alt hvad her foregår/har min fuldeste tilslutning” (strofe 5), ”hidtil har man kun fået meget vage/og inkonsekvente oplysninger” (strofe 6) og ”en højt udviklet og tolerant/ indvandrer- og flygtningepolitik” (strofe 7). Den type sprogbrug fortæller os meget om jeget. Det er nemlig et sprog, der karakteriserer jeget som et dannet og veluddannet menneske. 

Herudover ved vi, at jeget har levet et meget almindeligt liv med ”arbejde...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind