Andre sproglige virkemidler

Der er en modsætning mellem det tropiske hjemsted og det kolde land

Benny Andersens digt "Mit liv som indvandrer" har en tydelig modsætning, som er til stede igennem hele digtet. Det er modsætningen mellem jegets hjemsted og jegets nye land.

Jeget beskriver sit hjemsted som et ”tropisk paradis” (strofe 3). Her er der varmt, trygt og vådt. Jeget befinder sig tydeligvis godt der; han omfavnes bl.a. af ”blidt skvulpende velvære” (strofe 2).

Jegets tropiske hjemsted er som udgangspunkt en metafor for livmoderen. Samtidig kunne det også godt være en beskrivelse af et virkeligt tropisk paradis, som en indvandrer kunne komme fra. I begge tilfælde er det et meget rart og trygt sted at være.

Jegets nye land er til gengæld et meget skræmmende sted, i hvert fald lige da han ankommer (dvs. da han bliver født). Her beskrives det nye land som den fuldkomne modsætning til hjemstedet. Det nye land er mørkt og ”hundekoldt”. Faktisk beskrives det som et ”iskoldt og knastørt helvede”, og jeget føler sig ”forvist til en arktisk egn”. Herudover er det nye land fuldt af larmende og råbende ”galninge”. (strofe 3)

Med tiden vænner jeget sig dog til sit nye land, som i øvrigt er Danmark, hvilket vi aldrig får at vide direkte. Men vi får både at vide, at det nye land ligger i Norden, og at fødslen foregår på Rigshospitalet. Baseret på de oplysninger kan vi regne ud, at der er tale om Danmark.

Jegets hjemsted beskrives altså meget positivt, mens det nye land altovervejende beskrives negativt, selv om jeget med tiden dog – næsten mod sin vilje – kommer til at holde af det. Det meget ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind