Noter

Funktioner af to variable

  • En funktion af to variable beskriver sammenhængen mellem to uafhængige variable, x og y, og en afhængig variabel, z, der er en funktion af x og y:

z = f(x,y)

  • Eksempel: Funktionen f(x,y) = 2x + 3y er en funktion af to variable.
  • En funktion af to variable knytter en funktionsværdi f(x,y) til enhver værdi af de variable, x og y, i definitionsmængden.
  • Eksempel: En funktion af to variable er givet ved f(x,y) = x + 2y. Vi bestemmer funktionsværdien f(2,3):

\begin{align*} f(2,3) &= 2 + 2\cdot 3 \\[0.5em] &= 8 \end{align}

Begrænsninger, uligheder og polygonområde

  • Når vi skal optimere en funktion af to variable, så skal vi typisk tage højde for nogle begrænsninger.
    • Eksempel: Hvis vi skal bestemme det størst mulige dækningsbidrag for en virksomhed, så kan virksomhedens produktion være underlagt nogle begrænsninger, fordi virksomheden har et begrænset antal materialer eller arbejdstimer til rådighed.
  • Når vi får oplyst nogle begrænsnin
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind