Funktioner af to variable

Definér en funktion af to variable

Du kan definere en funktion f af to variable x og y på to måder:

eller

Bestem en funktionsværdi

Når du bestemmer en funktionsværdi, så skal du benytte semikolon (;) til at adskille værdierne af de to variable:

Tegn graf

Du kan tegne grafen for en funktion af to variable med 3D Plot, som du finder i WordMat-menuen.

Indtast forskriften for funktionen i boksen under "Ligning 1".

I højre side kan du vælge det udsnit af grafen, som skal vises. Du kan også ændre på grafens udseende ved at skifte mellem "Kun linjer", "Kun flader" og "Linjer og flader" og ved at ændre på f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind