Følsomhedsanalyse

Hvad er en følsomhedsanalyse?

En følsomhedsanalyse er en analyse, der bruges til at bestemme, hvor meget værdien af a eller b i kriteriefunktionen kan ændres, uden at det ændrer på den optimale løsning.

Når kriteriefunktionen DB(x,y) = ax + by beskriver det samlede dækningsbidrag ved salg af to produkter, så beskriver a og b dækningsbidraget pr. stk. for de to produkter. Konstanterne a og b er typisk bestemt på baggrund af nogle antagelser og forudsætninger vedrørende produktionen og salget af de to produkter, fx priserne på produkterne og enhedsomkostningerne.

Da a og b er bestemt ud fra nogle forudsætninger, så kan a og b ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig. En følsomhedsanalyse går ud på at undersøge, hvor meget a eller b kan ændres uden at det ændrer på den optimale løsning. En følsomhedsanalyse kan dermed fortælle os, hvor meget dækningsbidraget for et af produkterne kan ændre sig, uden at det ændrer på den optimale løsning, dvs. hvor ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind