Kriteriefunktion og niveaulinjer

Kriteriefunktion

Kriteriefunktionen er den funktion, som vi skal finde den største eller mindste funktionsværdi for. Når vi laver lineær programmering, så vil vi optimere en lineær funktion af to variable, dvs. at forskriften for kriteriefunktionen altid kan skrives på formen

f(x,y) = ax + by

Eksempel

En virksomhed producerer to produkter: A og B. Virksomhedens dækningsbidrag er 4 kr. pr. stk. for A og 7 kr. pr. stk. for B.

Vi lader x være antallet af solgte produkter af typen A og y være antallet af solgte produkter af typen B. Virksomhedens dækningsbidrag for salg af produkt A er dermed 4x, mens dækningsbidraget for salg af produkt B er 7y.

Virksomhedens samlede dækningsbidrag kan beskrives ved funktionen

DB(x,y) = 4x + 7y

Virksomheden har et begrænset antal ressourcer og kan derfor kun producere et begrænset antal af prod...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind