Eksamen

På eksamenssiderne kan du få hjælp til at forberede dig på eksamen:

Du kan læse mere om skriftlig og mundtlig eksamen i Matematik i eksamensvejledningerne.

Her er et uddrag af siden Følsomhedsanalyse:

En virksomhed producerer to typer af færdigretter: Sweet Curry og Spicy Curry. Funktionen DB(x,y) = 10x + 13y beskriver virksomhedens samlede dækningsbidrag i kr. ved salg af x stk. Sweet Curry og y stk. Spicy Curry.

Virksomhedens produktion er underlagt følgende begrænsninger:

\begin{align*} 0,1x + 0,2y &\leq 1600 \\[0.5em] 0,2x + 0,1y &\leq 2000 \\[0.5em] x &\geq 0 \\[0.5em] y &\geq 0 \end{align}

På siden Optimering har vi beregnet, at den optimale løsning er (8000,4000), dvs. at virksomheden skal producere og sælge 8000 stk. Sweet Curry og 4000 stk. Spicy Curry pr. dag for at opnå det størst mulige dækningsbidrag.

Vi vil beregne, hvor meget dækningsbidraget for Sweet Curry kan ændres, uden at det ændrer på den optimale løsning.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind