Funktioner af to variable

Definér en funktion af to variable

Du kan definere en funktion f af to variable x og y således:

Bestem en funktionsværdi

Du kan bestemme en funktionsværdi på samme måde, som du kan bestemme en funktionsværdi for en funktion af én variabel:

Tegn graf

Du kan tegne grafen for en funktion af to variable på en side af typen "Grafer".

Vælg 3D-graftegning.

Indtast funktionsforskriften i linjen øverst på siden. Hvis du har defineret funktionen, så kan du nøjes med at skrive funktionen, fx f(x,y).

Under "Områdein...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind