Analyse

På de følgende sider hjælper vi dig med at analysere digtet ”Indvielsen”, som er skrevet af Schack von Staffeldt i 1804. Først finder du en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores analyse. 

Du kan finde svarene på de efterfølgende sider, hvor vi kommer omkring alle de punkter, som normalt indgår i en digtanalyse. Skal du skrive en opgave eller holde oplæg om digtet, er det en god idé at du udvælger nogle enkelte af punkterne, som kan bindes sammen i forhold til den vinkel, du har valgt.

Efter arbejdsspørgsmålene ser vi nærmere på genretræk i ”Indvielsen”. Vi analyserer også digtets opbygning ved at undersøge både den indre og den ydre komposition. 

Herefter forklarer vi virkningen af digtets faste rim- og rytmemønstre og analyserer digtets billedsprog, som er præget af metaforer og besjælinger. Digtet benytter sig desuden af andre sproglige virkemidler som eksempelvis modsætninger og gentagelser, som vi analyserer i et afsnit, hvor vi også fokuserer på den høje stil i digtet og betydningen af digtets titel ”Indvielsen”. 

Derudover analyserer vi digtets fortælleteknik og personer. Vi fokuserer her på, hvordan det lyriske jeg fremstilles i digtet, og hvad ændringen fra datid til nutid i digtets slutning kan betyde. Vi kommer afslutningsvis ind på digtets omskiftelige miljøbeskrivelse, der har stor betydning for ”Indvielsens” samlede virkning.

Hvis du vil gå mere i dybden med de forskellige punkter kan du lade dig inspirere af vores vejledning til digtanalyse. Her finder du også forklaringer på de fagbegreber, vi bruger i analysen:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.