Fortælleteknik og personer

Digtet er fortalt af et lyrisk jeg, der fremstår som et romantisk geni

Staffeldts ”Indvielsen” fortælles af et lyrisk jeg. Fortællersynsvinklen er tydelig fra digtets allerførste ord, som nemlig er ”jeg”. 

Det lyriske jeg i “Indvielsen” er et eksempel på en af romantikkens helt centrale skikkelser: Geniet. Geniet er ikke nødvendigvis en lærd og veluddannet type, men derimod et menneske med en særlig følsomhed og forståelse for verdens sande sammenhæng. Gennem sin følsomhed har geniet adgang til andre erkendelser end almindelige mennesker. Digtergeniet kan herefter formidle sine erfaringer om verdens sande sammenhæng i digte, så andre også kan ane forholdet mellem det jordiske og det åndelige. 

Det lyriske jeg i Staffeldts digt gennemgår en udvikling. Denne kan opdeles i fire faser, som vi gennemgår her. Men kort fortalt lægger jeget ud med at føle en lidt uklar længsel, hvorefter han pludselig modtager digterisk inspiration fra en muse. Det gør ham i stand til at s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind