Indvielsen

I denne analysehjælp får du hjælp til at analysere digtet ”Indvielsen” af Schack von Staffeldt. Vi gennemgår de vigtigste elementer i teksten, som det er godt at have med i analysen. Derudover får du et resumé af teksten sammen med den mest nødvendige baggrundsviden, og endelig hjælper vi dig til at perspektivere og fortolke teksten. I denne analysehjælp kan du desuden læse hele teksten med vores forklaringer af vanskelige ord og af digtets handling.

Præsentation af teksten

Titel: ”Indvielsen”  
Forfatter: A.W. Schack von Staffeldt
Genre: Digt

”Indvielsen” er det første digt i Schack von Staffeldts debutdigtsamling Digte, der udkom i 1804. Schack von Staffeldt levede 1769-1826. Han var en af de vigtigste repræsentanter for nyplatonismen, som var en litterær retning i romantikken. ”Indvielsen” er indbegrebet af nyplatonisme i dansk litteraturhistorie. Staffeldt vandt aldrig den store anerkendelse i sin samtid, hvor han kom til at stå i skyggen af Adam Oehlenschläger, hvis debutdigtsamling udkom kort inden Staffeldts. I samtiden betragtede man Staffeldt som en uoriginal efterligner af Oehlenschläger. Staffeldts digte har dog vundet større anseelse med tiden.

Uddrag

Herunder kan du læse et uddrag af vores analysehjælp:

Hovedtemaerne i digtet er længsel, splittelse og kunstnerisk skabelse

Længsel og splittelse er hovedtemaerne i ”Indvielsen”. Verden er tilsyneladende splittet i to dele, en åndelig og en jordisk. Mennesket er også splittet i to dele, nemlig kroppen og sjælen. Sjælen længes efter det åndelige, men kroppen fastholder mennesket i det jordiske. Skellet mellem fænomenverden og idéverden kan ikke ophæves permanent. Vi må leve med dualismen og følelserne af splittelse og længsel. 

Det romantiske geni kan dog i korte øjeblikke ane en ”anden Natur” og overvinde sin egen krops grænser. Det er tilfældet i strofe 3 i ”Indvielsen”, hvor det lyriske jeg viser sig som en inspireret digter. Her kan han ikke bare fornemme det åndelige gennem det jordiske, men også kan formidle sin oplevelse i poesi. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Indvielsen

[5]
Bedømmelser
 • 03-12-2020
  Givet af 2.g'er på STX
 • 03-11-2020
  Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb
 • 24-09-2020
  Givet af 2.g'er på STX
 • 24-09-2020
  Givet af 2.g'er på STX