Komposition

Den ydre komposition har en fast form

”Indvielsen” er kendetegnet af en fast form. Digtet består af fire strofer, der hver indeholder seks vers. Der er krydsrim i de første fire vers, mens der er parrim i de sidste to vers. Digtets rimmønster ser altså sådan ud: AbAbCC.

Digtets rytme er også ensartet i alle fire strofer. Rytmen skabets af digtets vekslen mellem trykstærke og tryksvage stavelser samt at antallet af stavelser i hver verslinje og strofe. 

Vi kan fremhæve de to første strofer for at vise, hvordan rytmen er regelmæssig. De trykstærke stavelser er fremhævet med fed skrift. Til højre for digtet kan du se en mere formel notation af rytmen. De tryksvage stavelser er markeret med en bue (), mens de trykstærke stavelser er markeret med en streg ():

Jeg sad paa Pynten ved Sundets Bredᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ –
                Himlene smilte, – ᴗ ᴗ – ᴗ
Og saae med Længsel i Dybet nedᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ –
                Bölgerne hvilte, – ᴗ ᴗ – ᴗ
Da hælded’ Solen til Havets Bryst ᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ –
Og rundtom rödnede Luft og Kystᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ –

Og brat fra Skyerne Strengeleeg ᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ –
                Anelsen vakte, – ᴗ ᴗ – ᴗ
I Aftende Musen nedsteegᴗ – ᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ –
                Harpen mig rakte, – ᴗ ᴗ – ᴗ
Og raskt et brændende Kys mig gavᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ –
Nedsynkende i det luende Havᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗ –

Vi forklarer nærmere om digtets særlige brug af de såkaldte versefødder på siden ”Rim og rytme”. Her er det foreløbig tilstrækkeligt at konstatere, at den faste rytme, det faste rimmønster og strofernes ensartede opbygning betyder, at digtets ydre komposition...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind