Fortolkning, tema og budskab

Tolkning

Når vi skal fortolke Schack von Staffeldts “Indvielsen”, er det vigtigt at forstå, at lærebøgerne ikke er helt enige om ham. Nogle placerer Staffeldt under universalromantikken, dog med et helt særligt fokus på splittelse. (Det er det, vi gør her på Studienet). Andre placerer ham under nyplatonismen og opfatter denne som en selvstændig gren af romantikken, der er uafhængig af universalromantikken. 

Her opridser vi, hvordan man kan fortolke “Indvielsen” som henholdsvis universalromantisk og nyplatonisk. 

“Indvielsen” kan fortolkes universalromantisk indtil strofe 3

“Indvielsen” rummer rigtig mange af de elementer, der forbindes med universalromantikken. I strofe 1 hører vi for eksempel, hvordan jeget i digtet er søgt ud i naturen, hvor solnedgangen hensætter ham i en længselsfuld sindstilstand. Naturen fremstilles altså som et sted, der drager og inspirerer det særligt følsomme individ. 

I strofe 2 modtager jeget pludselig digterisk inspiration fra en muse, der symboliserer selvsamme inspiration. Fra da af bliver han i stand til at sanse og erkende verdens sande sammenhæng og til at formidle denne indsigt via sin digtekunst. 

Dét bliver tydeligt i strofe 3, hvor jeget fremstår som ‘digtergeniet’ eller ‘det romantiske geni’. Begrebet dækker over, at man i romantikken opfattede digtere som særligt modtagelige for guddommelig inspiration. Det skete blandt andet via romantiske nøgleord som drøm og anelse. Det e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind