[9]

Romantikken

Dette kompendie giver grundig hjælp til den litterære periode romantikken, som varer fra ca. 1800 til 1870 i dansk litteraturhistorie.

Kompendiet indeholder en noteside, hvor du hurtigt kan skabe dig et overblik over romantikken i Danmark. Derefter følger en række sider, der går mere i dybden med perioden. Først har vi en side, der definerer romantikken. Efterfølgende udpeger vi nogle af de typiske kendetegn og træk, vi møder i romantisk litteratur. Vi har også en side med temaer i romantikkens litteratur.

Kompendiet inderholder også en gennemgang af, hvad der kendetegner forskellige genrer indenfor romantisk litteratur samt en side om malerier fra romantikker. Vi dækker de romantiske strømninger: universalromantikken, nationalromantikken, biedermeier, poetisk realisme og romantisme, og vi sammenligner romantikken med oplysningstiden og det moderne gennembrud. 

Kompendiet giver dig baggrundsviden om den historiske, filosofiske og samfundsmæssige kontekst, som romantikken opstår i. Det beskriver vi på siden om romantikkens udvikling, hvor vi også forklarer, hvad der sker efterfølgende. 

Mangler du overblik over de historiske begivenheder og de romantiske strømninger, kan du få hjælp i vores tidslinje. Her kan du se den historiske udvikling overfor den litterære udvikling.

Til slut har kompendiet en gennemgang af forfattere fra romantikken og begreber, der kan være gode at kende, når du arbejder med perioden, samt en side, hvor vi forklarer, hvordan du kan analysere tekster fra perioden.

Vil du henvise til vores kompendie om romantikken, kan du finde hjælp i vores kolofon. Her finder du også vores litteraturliste, som viser, hvor vi har hentet information fra. Du kan bruge listen til at hente inspiration til kilder, hvis du skal skrive en stor opgave om perioden.

Uddrag

Herunder finder du et uddrag af vores kompendie om romantikken:

Den sproglige stil er højtidelig og følelsesfuld

Mange romantiske tekster skildrer stærke og intense følelser. Følelserne bliver forstærket af en høj sproglig stil. Der bliver f.eks. brugt komplicerede sætningsstrukturer og poetiske ord, som ikke er almindelige i hverdagssproget. Afstanden til hverdagssproget markerer, at følelserne rækker langt udover dagligdagen: De er så store, at sproget må ophøjes for at kunne rumme dem.

Billedsproget taler til vores følelser og forfiner teksten

Et vigtigt kendetegn ved romantikken er, at der bruges meget billedsprog, bl.a. metaforersammenligninger og symboler.

Romantikerne bruger billedsprog for at vække følelser i læseren. De sproglige billeder skaber stemninger og fornemmelser, som forbinder teksten med det åndelige.

Derudover er billedsprog med til at forfine en tekst. Det giver et smukt og harmonisk udtryk, når sproget fyldes med skønne billeder. Mange forfattere i romantikken skriver smuk litteratur for at hylde den åndelige skønhed, de fornemmer i verden.

Besjælinger levendegør naturen

Besjæling er en form for metafor, som tillægger en konkret genstand menneskelige evner. Romantikerne bruger typisk besjælinger til at gøre naturen levende, sådan at læseren kan fornemme den guddommelige ånd, som gennemstrømmer naturen.

Besjælinger bruges også i romantikkens eventyr, hvor dyr og ting får menneskelige egenskaber. Det gør, at vi kan føle med dem og spejle os i dem. Det ser vi i mange af H.C. Andersens eventyr, f.eks. “Den standhaftige Tinsoldat”.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Romantikken

[9]
Bedømmelser
 • 19-02-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 05-06-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 05-06-2023
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
 • 23-05-2023
  Givet af HFe-elev på 2. år