Genre

”Indvielsen” er et lyrisk digt

”Indvielsen” tilhører den genre, vi kalder lyriske digte. Digtet formidler nemlig en følelse og en stemning, mere end det fortæller en større historie. Det er tilfældet for såkaldt episke og episk-lyriske digte.

”Indvielsen” beskriver i stedet et øjebliksbillede, hvor en digterisk inspiration pludselig kommer over det lyriske jeg, så han i et kort øjeblik kan ane den idéverden, som den fysiske virkelighed kun er en skygge af. Strofe 3 beskriver jegets inspirerede oplevelse af naturen:

Da rundt en anden Natur der blev,
                Vindene talte;
Fra Skyer, som blege for Maanen hendrev,
                Aanderne kaldte,
Et Hierte slog varmt og kiærligt i Alt,
I Alt mig vinked’ min egen Gestalt. 

Digtets fokus er altså på jegets stemninger og naturoplevelser. Handlingen er minimal. Jeget bliver inspireret og aner et kort øjeblik naturens sande sammenhæng, inden han igen føler, at hans erkendelse er begrænset af den fysiske ve...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind