Skrivestil: Realisme og impressionisme

Herman Bangs realisme skaber fokus på personerne

Herman Bang skriver en særlig form for realisme. Bangs realisme kommer til udtryk i en raffineret fortælleteknik. Fortælleren er trådt i baggrunden og optræder på det nærmeste som en fotograf, der afbilder forskellige scener. Det er dog ikke fotografen, der er i centrum. Det handler i højere grad om at lade personerne komme i fokus gennem handlinger og replikker.

Herman Bang bruger desuden forskellige retoriske greb til at forfine sin realistiske form. Fx gør han brug af både ironi og patos. Ironien bruges til at give plads til tvivl. Bang anvender ironi til at bringe læseren i tvivl om, hvorvidt vi skal grine eller græde over karaktererne. Det er blandt andet effekten af den scene i ”Irene Holm”, hvor smeden bliver helt fornøjet over Irene Holms fortælling om tiden på det kongelige teater. Det går muntert for sig hos smeden, men kontrasten mellem hans grove kultur og Irene Holms forfinede vaner giver samtidig scenen en meget ironisk karakter.

Det ender dog trist, fordi Irene Holm pludselig kommer i tanke om de ydmygelser, hun også blev udsat for på balletskolen. Hun trækker sig tilbage fra selskabet og bryder grædende sammen inde på sit eget værelse. På den måde går ironien hånd i hånd med en meget følelsesladet scene, hvilket er et meget almindeligt træk i Herman Ban...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind