Analyse

På de følgende sider kan du læse vores analyse af novellen “Irene Holm” af Herman Bang.

Analysen indledes med en række arbejdsspørgsmål, som det kan være en god ide at du selv forsøger at besvare. Derefter kan du læse vores svar på de enkelte spørgsmål. Vi folder hver pointe ud, så den bliver grundigt forklaret. Det gør vi, fordi vi gerne vil hjælpe dig med at forstå teksten og finde ud af, hvordan vi egentligt gør, når vi analyserer.

Når du laver din egen analyse, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis skal tage alt det med, du kan læse om her. Det gælder om at udvælge et fokus i din analyse og så udvælge de analytiske punkter, der handler om netop det. 

Uddrag

Herunder få du et uddrag fra afsnittet om komposition:

Novellen begynder in medias res

”Irene Holm” begynder in medias res. Det betyder, at vi begynder ”midt i tingene”. Vi bliver ikke præsenteret for landskabet omkring landsbyen, ligesåvel som vi ikke får en detaljeret præsentation af Irene Holm eller personerne i miljøet. Istedet starter vi historien ved, at sognefogdens søn annoncerer Irene Holms ankomst og undervisningstilbud:

Det blev læst op en Søndag efter Gudstjenesten, af Sognefogdens Søn, ved Stævningsstenen udenfor Kirken: at Frøken Irene Holm, Danserinde fra det kongelige Theater, den første November i Kroen vilde aabne sine Kursus i Holdning, Dans og Bevægelse, saavel for Børn som for Viderekomne, Damer og Herrer - saafremt et tilstrækkeligt Antal Deltagere tegnedes. Prisen fem Kroner for hvert Barn, for Søskende Moderation.

Vi starter altså midt i handlingen med den første sætning. Men herefter kommer der en kort præsentation af hovedpersonen. Det fremhæves, at Irene Holm er ”Danserinde fra det kongelige Theater”, og denne information giver os indsigt i hovedpersonens baggrund. Ligeledes giver det et indtryk af, hvilken forventning, folkene i landsbyen bygger op omkring Irene Holm. Vi får også en kort præsentation af, hvad Irene Holm tilbyder, og hvad vilkårene er, herunder prisen for deltagelse.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind