Miljøbeskrivelse

Kaldes også miljøkarakteristik eller bare miljø.

Det fysiske og sociale miljø er provinsen

”Irene Holm” foregår i en landsby i provinsen. Handlingen udspiller sig i provisen, hvilket vi bl.a. kan se ved, at Irene Holm hver uge sender sit hæklede arbejde til København. København er altså en by, der ligger et stykke væk fra den landsby, hvor hun nu befinder sig.

Vi kan også afkode provinsmiljøet ud fra, at aviser er noget, der bliver sendt til byen. Aviserne ligger til ”Uddeling paa et af Skolebordene”. De er ikke til at få hvor som helst. Skolen fremstår altså som landsbyens oplysningsorgan, og det er skolelæreren, der har den åndelige autoritet i byen. Det ser vi, da han afslutningsvis holder tale for Irene Holm.

Derudover er det landlige miljø meget fremtrædende, når vi lægger mærke til beskrivelserne af naturen. Irene Holm har udsigt ”over den flade Mark” fra sit kammer hos smeden, og hun skal gå en ”halv Mil” for at komme frem til ”Peter Madsens storstue ved Skoven”. En mil svarer til ca. 7, 5 kilometer, så der er altså ca. 4 kilometer at gå for Irene Holm.

Det sociale miljø er et typisk landsogn fra den tid, hvor novellen er skrevet. Vi erfarer indledningsvist, at ”Sognefogdens Søn” annoncerer Irene Holms tilbud. Det finder sted ved ”Stævningsstenen”, som er et mødested, hvor sognemændene kan gøre opmærksom på bestemte begivenheder. Vi har altså at gøre med et kristent miljø, hvor kirken fremstår som et mødested for landsbyens beboere. ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind