Analyse

”Historien om en Moder” er et af H.C. Andersens mest berømte eventyr. Det omhandler eviggyldige temaer som død og sorg, og historien er skrevet i et stærkt fantasifuldt sprog. Eventyret hører også til ét af Andersens mere dystre. Som læser bliver man hensat i en sørgelig stemning, når man læser det.

I den følgende analyse ser vi først på eventyrets personer. Her går vi i dybden med moderen, som er eventyrets altoverskyggende hovedperson. Vi bruger især kræfter på at analysere moderens handlemåde, da det er hendes handlinger, der fører eventyret fremad.

Miljøet er et typisk eventyrmiljø. I eventyret optræder naturen som besjælet og døden som personificeret. Moderen gennemgår en rejse fra sit eget jordiske miljø til dødens mystiske miljø. Der sker i eventyret en bevægelse fra det besjælede miljø til dødens personificerede miljø.

Den sproglige stil er typisk for eventyr, da der anvendes en særlig malerisk stil. Sproget er desuden fyldt med besjælinger og personifikationer, og der gøres brug af lydmalende ord. Derigennem bliver vi som læsere suget ind i eventyrets verden, hvor vi accepterer, at naturfænomenerne taler, og at overnaturlige ting finder sted.

Fortælleren kombinerer flere forskellige teknikker i sin fremstilling af historien. Eventyret er fortalt af en alvidende tredjepersonsfortæller, der styrer historiens gang. Synsvinklen varierer, hvilket giver en varieret fortællestil. Vi ser begivenhederne udefra, men vi får også adgang til moderens tankeverden.

Opbygningen i ”Historien om en Moder” er lineær, fordi historien skrider kronologisk frem. Eventyret begynder med en præsentation, og slutningen fremstår lukket. Barnet bliver ført til Paradisets Have, og moderen efterlades i sorg.

Eventyret er på mange måder klassisk for genren, men det er mere dystert og sørgeligt end mange af Andersens ældre, romantiske eventyr. I ”Historien om en Moder” er sorgen og lidelsen i centrum. Det placerer eventyret i romantismen, omend det stadig rummer mere harmoniske træk.

Eventyret er også mere kompleks end typiske folkeeventyr. Det kan vi blandt andet se, hvis vi forsøger at forstå "Historien om en Moder" ud fra aktantmodellen.

Vi indleder analysen her med en række arbejdsspørgsmål. Vi anbefaler, at du selv forsøger at svare på de spørgsmål, der er relevante for dig, og herefter læser vores svar. På den måde kommer du selv tættere på teksten og får samtidig indblik i, hvordan en grundig tekstanalyse kan laves. Husk på, at vores analyse ikke er udtømmende. Det vil sige, at du sagtens selv kan finde frem til relevante pointer, som vi ikke har med, men som måske hænger godt sammen med vores svar på spørgsmålene.

Du kan bruge analysehjælpen her som forberedelse til almindelig undervisning, hvis du skal holde et oplæg om ”Historien om en Moder”, eller hvis du skal skrive opgave om eventyret.

Se også vores generelle introduktion til H.C. Andersens eventyr, hvor vi giver dig en række forslag til, hvad du kan fokusere på i analysearbejdet:

H.C. Andersens eventyr

Bliv klogere på H.C. Andersens liv og forfatterskab, eventyrgenren, romantikken, fortælleteknik og sprog, komposition og eventyrtræk, temaer og motiver, personer og miljø, fortolkning perspektivering og meget mere.